Góc giáo viên
decor_top

Khóa tập huấn giáo viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, IIG Việt Nam triển khai các khóa Tập huấn giáo viên giảng dạy
tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL. Khóa tập huấn Giảng dạy tiếng Anh định hướng bài thi quốc tế TOEFL được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng, từ các giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy theo định hướng bài thi TOEFL và muốn nghiên cứu sâu hơn về bài thi để có phương pháp và hoạt động giảng dạy hiệu quả hơn, tới các giáo viên tiếng Anh muốn tìm hiểu và chuyển hướng sang giảng dạy định hướng các bài thi TOEFL. Chương trình được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), đơn vị cung cấp bài thi TOEFL trực tiếp nghiên cứu và thiết kế.

1. TOEFL Primary Propell: Khóa tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL Primary quốc tế. Một trong những ưu điểm nổi bật của khóa tập huấn là môi trường học hiện đại, chủ động và mang tính tương tác cao. Tại khóa tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt các kiến thức mới nhất và chuyên sâu về bài thi TOEFL Primary, cách thức đánh giá của ETS, bồi dưỡng và nâng cao phương pháp xây dựng bài học và tổ chức các hoạt động trong lớp học theo định hướng bài thi TOEFL Primary nhằm thu hút học sinh tham gia nhiệt tình và tiếp thu kiến thức tối đa, trên cơ sở đó chuẩn bị sẵn sàng và đạt điểm số bài thi TOEFL Primary mong muốn. Mỗi học viên tham gia đầy đủ và đáp ứng yêu cầu của Khóa tập huấn sẽ nhận được Chứng chỉ chứng nhận hoàn thành “Propell Teacher Workshop for the TOEFL Primary Tests” do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam cấp. Chứng chỉ này sẽ góp phần phục vụ cho sự nghiệp giảng dạy và nâng cao uy tín nghề nghiệp của mỗi học viên. Chi tiết khóa tập huấn vui lòng tham khảo tại đây

2. TOEFL Junior Propell: Khóa tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL Junior quốc tế. Tại khóa tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt các kiến thức mới nhất và chuyên sâu về bài thi TOEFL Junior, cách thức đánh giá của ETS, bồi dưỡng và nâng cao phương pháp xây dựng bài học và tổ chức các hoạt động trong lớp học theo định hướng bài thi TOEFL Junior nhằm thu hút học sinh tham gia nhiệt tình và tiếp thu kiến thức tối đa, trên cơ sở đó chuẩn bị sẵn sàng và đạt điểm số bài thi TOEFL Junior mong muốn. Kết thúc khóa tập huấn sẽ nhận được Chứng chỉ chứng nhận hoàn thành “Propell Teacher Workshop for the TOEFL Junior Test” do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam cấp. Chi tiết khóa tập huấn vui lòng tham khảo tại đây

3. TOEFL ITP Propell: Mục đích chung của khóa tập huấn này nhằm giới thiệu chi tiết về định dạng bài thi và phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL ITP dành cho các giáo viên dạy tiếng Anh muốn nghiên cứu sâu để nâng cao phương pháp giảng dạy hiệu quả theo định hướng bài thi tiếng Anh quốc tế. Khoá tập huấn này sẽ giúp giáo viên tích luỹ thêm được kinh nghiệm giảng dạy thông qua các kiến thức chuyên môn cũng như những phương pháp giảng dạy cập nhật được truyền đạt bởi đội ngũ giảng viên (master trainers) có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng sư phạm tốt và giàu kinh nghiệm. Sau mỗi khoá tập huấn, giáo viên tham gia đầy đủ và đáp ứng những yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ. Chi tiết khóa tập huấn vui lòng tham khảo tại đây

4. TOEFL iBT Propell: Khóa Tập huấn Giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL iBT. Sau mỗi khoá tập huấn, giáo viên tham gia đầy đủ và đáp ứng những yêu cầu của khóa học sẽ được IIG Việt Nam cấp chứng chỉ. Mục đích chung của khóa tập huấn này nhằm giới thiệu chi tiết về định dạng bài thi và phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL iBT dành cho các giáo viên dạy tiếng Anh muốn nghiên cứu sâu để nâng cao phương pháp giảng dạy hiệu quả theo định hướng bài thi TOEFL quốc tế. Chi tiết khóa tập huấn vui lòng tham khảo tại đây.

Khóa tập huấn giáo viên