Bài thi TOEFL

Giới thiệu bài thi

Các nghiên cứu cho thấy nhu cầu về một chuẩn quốc tế đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh ngày nay là rất lớn, đặc biệt đối với bậc phổ thông. Những bài kiểm tra phù hợp được thiết kế riêng cho học sinh ngay từ những bậc học đầu tiên sẽ là tiền đề tốt cho sự phát triển và tiến bộ của các em sau này. Đây chính là một trong những lý do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) phát triển và giới thiệu hệ thống bài thi TOEFL bao gồm: bài thi TOEFL Primary – dành cho học sinh Tiểu học, TOEFL Junior – dành cho học sinh THCS, TOEFL ITP – dành cho học sinh THPT để xét tốt nghiệp hoặc Cử nhân chuyển tiếp học cao học trong nước và TOEFL iBT – dành cho học sinh THPT có định hướng du học.

ảnh giới thiệu bài thi

Danh sách bài thi

TOEFL iBT TOEFL iBT

Cuộc thi TOEFL Challenge

Cuộc thi tiếng Anh quốc tế uy tín và quy mô lớn nhất cả nước dành cho học sinh khối Phổ thông

Tìm hiểu ngay
TOEFL iBT