Bài thi TOEFL Junior

Các nghiên cứu cho thấy nhu cầu về một công cụ chuẩn Quốc tế đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh ngày nay là rất lớn, đặc biệt đối với bậc phổ thông. Những bài kiểm tra phù hợp được thiết kế riêng cho học sinh ngay từ những bậc học đầu tiên sẽ là tiền đề tốt cho sự phát triển và tiến bộ của các em sau này. Đây chính là một trong những lý do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) phát triển và giới thiệu bài thi Tiếng Anh Quốc tế TOEFL Junior dành cho học sinh THCS, bổ sung vào hệ thống bài thi TOEFL (bao gồm bài thi TOEFL Primary – dành cho học sinh Tiểu học, TOEFL Junior – dành cho học sinh THCS, TOEFL ITP – dành cho học sinh THPT để xét tốt nghiệp Tú tài hoặc Cử nhân chuyển tiếp học cao học trong nước và TOEFL iBT – dành cho học sinh THPT có định hướng du học).

Bài thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Junior là thước đo chuẩn xác và toàn diện năng lực tiếng Anh của các em học sinh ở bậc học THCS, là nhịp cầu nối tư duy của các em sau khi đã hoàn thành bậc học thấp nhất và chuẩn bị bước vào bậc THPT với phạm vi kiến thức rộng mở hơn. Được thiết kế riêng cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 học ngoại ngữ tiếng Anh ở bậc phổ thông, TOEFL Junior cho phép đánh giá các kỹ năng Nghe và Đọc cùng các kiến thức về ngữ pháp và từ vựng, từ đó giúp xác định được điểm mạnh và điểm yếu của học sinh và gợi ý một lộ trình học tập tiếp nối phù hợp nhất.

Tại Việt Nam, TOEFL Junior do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Đại diện Quốc gia của ETS tại Việt Nam giới thiệu và cung cấp.

TOEFL iBT