Bài thi TOEFL Junior

Thí sinh/phụ huynh của thí sinh đăng ký đăng ký theo kỳ thi TOEFL định kỳ hoặc kỳ thi TOEFL Challenge thường niên do IIG Việt Nam tổ chức. Khi đi đăng ký thi, thí sinh cần mang theo:

  • 03 ảnh thẻ 3×4 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, Ngày sinh)
  • Giấy khai sinh gốc hoặc Hộ chiếu
TOEFL iBT