Bài thi TOEFL Primary

Để dự thi TOEFL Primary, phụ huynh đăng ký theo kỳ thi TOEFL định kỳ hoặc TOEFL Challenge thường niên do IIG Việt Nam tổ chức. Khi đi đăng ký thi, thí sinh cần chuẩn bị:

  • 02 ảnh thẻ 3×4 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, Ngày sinh)
  • Giấy khai sinh sao y bản chính hoặc Hộ chiếu bản gốc của thí sinh
TOEFL iBT